Zuidasdok

Zuidas, Amsterdam, Nederland

Zuidasdok is één van de grootste en meest complexe infrastructurele projecten van Nederland. Het behelst onder meer de verbreding en ondertunneling van de A10 ringweg en de vernieuwing van station Amsterdam Zuid. Het project heeft tot doel de stedelijke kwaliteit en bereikbaarheid van de Zuidas aanzienlijk te verbeteren. Station Zuid vormt daarin een cruciale schakel.

SLUITSTUK – De Zuidas ontstond in de jaren tachtig, toen de gemeente de stroken aan weerszijden van het spoor en de zuidelijke ringweg aanwees als ontwikkellocatie voor kantoren. Het gebied was aanvankelijk een internationaal zakendistrict, met hoge kantoorgebouwen georiënteerd op de snelweg. Inmiddels ontwikkelt het gebied zich in hoog tempo tot een high density woon-werkgebied en vormen voetgangers en fietsers de dominante verkeersstromen. De snelweg en de sporenbundel werden meer en meer als een barrière gezien in dit deel van de stad, en het station als underwhelming.

STATIONSCARRÉ –  Het nieuwe Station Zuid is het sluitstuk van een reeks stationstransformaties waarvan Rotterdam Centraal de eerste was. In het nieuwe station wordt de tunnel met opgangen naar de trein en metro verbreed tot stedelijke passage, voorzien van daglicht en uitgebreid met winkels, eetgelegenheden en een fietsenstalling. Deze passage, ook toegankelijk voor wie niet met de trein of metro reist, wordt aan weerszijden gemarkeerd door hoge luifels met plafonds van glanzend aluminium. Daarnaast komt er een tweede, iets smallere passage met vergelijkbare voorzieningen. Deze leidt direct naar de nieuwe tramhalte aan de zuidkant en de bushalte aan de noordkant. De twee passages vormen samen met nieuwe plintbebouwing een droogloop onder en rond het spoor: het stationscarré. Dit voetgangersgebied met commerciële voorzieningen vormt de aanzet tot verdere ontwikkeling van het gebied tot het hart van de Zuidas.

GROENE CORRIDOR – Door de ondertunneling van de A10 komt er boven de grond ruimte vrij, voor een extra spoor, maar vooral voor meer groen. Het talud aan weerszijden van het Stationscarré wordt ingericht als een getrapt, groen landschap met zitgelegenheden. Dit landschap gaat geleidelijk over in een wandelpark richting Amstel en Schinkel. Ook de perronkappen en de geluidsschermen worden voorzien van beplanting. Zo krijgt de ‘zuid-as’ het karakter van een stedelijke groene corridor.

Zuidasdok is een gezamenlijk bouwproject van Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam, provincie Noord Holland en Vervoerregio Amsterdam.

Deze informatie en meer informatie over Zuidasdok vind je op: https://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidasdok/