Huub Larink

Architect

Huub behaalde in 2011 zijn masterdiploma Architectuur aan de Technische Universiteit in Delft. Tijdens zijn studie liep hij onder meer stage bij MVSA Meyer en Van Schooten Architecten, waar hij na afronding van zijn studie bleef werken aan het schetsontwerp voor het Nieuwe Universiteitsgebouw voor de VU Amsterdam. In 2013 kwam Huub mee naar Team V, waar hij zijn werkzaamheden aan het Nieuwe Universiteitsgebouw, inclusief het interieurontwerp, voortzette tot en met Uitvoeringsgereed Ontwerp. Daarnaast werkte Huub onder meer aan de gebiedsvisie van Station Zwolle en verschillende prijsvragen.

Het Nieuwe Universiteitsgebouw is het eerste Team V-project dat volledig en multidisciplinair is uitgewerkt in een 3D Building Information Model (BIM). Tijdens dit traject heeft Huub de nodige ervaring opgedaan met Revit en BIM. Binnen Team V is hij daarom lid van het BIM-expertteam. Naast architect en BIM-expert heeft Huub ook de functie van kwaliteitsmanager. In die rol is Huub, ondersteund door het Proces-expertteam, verantwoordelijk voor het kwaliteitsbewaking binnen Team V, waaronder het behoud van het ISO:9001 certificaat.