Huub Larink

Architect

Huub behaalde in 2011 zijn masterdiploma aan de Technische Universiteit in Delft. Tijdens zijn studie liep Huub stage bij Marco Henssen en MVSA. Na afronding van zijn studie is hij bij MVSA gaan werken aan het ontwerp voor het Nieuwe Universiteitsgebouw voor de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hier heeft hij van Structuurontwerp tot en met Uitvoerings gereed ontwerp aan gewerkt. Vanaf de Definitief ontwerpfase is dit gebouw uitgewerkt als een BIM project en heeft hij hiermee de nodige ervaring opgedaan. Daarnaast is hij bezig het interieur voor dit gebouw te ontwerpen, waarmee hij met dit project op alle schaalniveaus van het ontwerp ervaring heeft. De laatste jaren werkte hij ook aan station Zwolle en verschillende prijsvragen.