Team V ontwerpt Het Gelders Huis

15 januari, 2015

Het PPS-project Het Gelders Huis is gegund aan consortium IDNova, waar Team V Architectuur deel van uitmaakt. Dat heeft het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland op donderdag 14 januari 2015 bekendgemaakt. Het project omvat het ontwerp van nieuwbouw in combinatie met de renovatie van het Huis der Provincie in Arnhem. Het project wordt in 2015 en 2016 gerealiseerd.

De kracht van het ontwerp van iDNova ligt in het benutten van de waardevolle cultuurhistorische aspecten van het provinciehuis en de 21ste-eeuwse architectonische vertaling daarvan. Dit is onder andere zichtbaar in het gevelstramien van de nieuwbouw, dat is geënt op de vormgeving van het Huis der Provincie. De Sabelspoort, het Huis der Provincie en de nieuwbouw worden letterlijk met elkaar verbonden, waardoor ze één complex gaan vormen. Middels diverse doorgangen vormt het ensemble bovendien een verbindende schakel binnen het stedelijk weefsel.

Het binnenhof van het Huis de Provincie wordt overkapt met een bijzonder vormgegeven atriumdak en functioneert straks als het logistieke bronpunt en levendige hart van het gebouwcomplex. De overkapping zorgt voor een beperking van het energieverbruik van het gehele complex en maakt het binnenhof multifunctioneel inzetbaar voor bijeenkomsten. Ook wordt een centraal vergadercentrum gerealiseerd.

Door te kiezen voor een nieuwbouwdeel in plaats van het behouden van Rijnstate wordt vele malen beter voldaan aan de comforteisen van lucht, licht, ruimte, materiaalgebruik en flexibiliteit. Het gebouwontwerp kent een hoge mate van indelings- en gebruiksflexibiliteit waardoor het kan meebewegen met organisatieveranderingen. Zo blijft het decennialang hét provinciehuis met een optimale, eigentijdse functionaliteit en nationale allure.

PPS-contract

De revitalisatie van de bestaande huisvesting en de nieuwbouw vindt plaats in een Publiek Private Samenwerking (PPS) met een DBMO-contract. Bij een DBMO-contract komen ontwerp, (ver- en nieuw)bouw, onderhoud en exploitatie voor een langere periode in handen van één private partij te liggen. De opdracht heeft na ingebruikname van het gebouw een looptijd van twintig jaar.

Het consortium In Domu Nova B.V. bestaat uit:

 

Gerelateerde berichten