Station Zwolle

Stationsplein, Zwolle, Nederland

Station Zwolle ondergaat momenteel de grootste vernieuwing sinds 150 jaar. In opdracht van NS Stations en in samenwerking met ProRail en de gemeente Zwolle maakte Team V een haalbaarheidsstudie naar de kwaliteitsverbetering van de omgevings- en ontvangstdomeinen. Het doel was om de uiteenlopende deelprojecten beter op elkaar af te stemmen en om van Station Zwolle en haar omgeving ruimtelijk en functioneel weer één geheel te maken.

De studie leidde tot een integrale visie met als speerpunten het ontwerp van twee uitnodigende en herkenbare stationsentrees, een samenhangende herinrichting van beide stationspleinen, de herbestemming van het monumentale stationsgebouw tot publieksfunctie en het creëren van een directe voetgangersverbinding met het nabijgelegen Lübeckplein. Hiermee krijgen het station en haar omgeving een flinke kwaliteitsimpuls; een belangrijke voorwaarde voor de toekomstige gebiedsontwikkeling rond het station.