Station Bleizo

A12, Zoetermeer, Nederland

Station Bleizo behelst het ontwerp van een nieuw vervoersknooppunt ten oosten van Zoetermeer met een NS station, busstation en een halte voor de Randstadrail. Karakteristiek is de ‘Laan op Bleizo’; een groene voetgangers- en fietsbrug over de A12 en het spoor, die tevens fungeert als traverse van het treinstation en als nieuwe Randstadrail halte.

Station Bleizo is zodanig vormgegeven dat het vanaf het begin, ook in ‘onvoltooide’ vorm, goed functioneert en kan meegroeien met toekomstige gebiedsontwikkelingen.

www.stationlansingerland-zoetermeer.nl