Kiek Duirdan!

Nieuwe Plein, Arnhem, Nederland

Kiek Duirdan! ligt in de Arnhemse wijk Coehoorn. Het is een nieuw stuk stad, ingeklemd tussen de Du Soleilflat, twee herenhuizen en het nieuwe Coehoorn Park. De komende jaren transformeert Coehoorn tot een aantrekkelijke woonwijk met veel ruimte voor creatieve bedrijvigheid en cultuur. De wijk maakt deel uit van de creatieve verbindingsroute tussen Museum Arnhem, ArtEZ en de binnenstad, waar Kiek Duirdan op aanhaakt. Dwars door het ontwikkelplot loopt een nieuwe route, die zorgt voor een prettige en groene voetverbinding tussen Arnhem Centraal en de binnenstad. Twee royale toegangspoorten met lichtkunstwerken bieden toegang tot het binnenterrein, waar de stadsroute wordt geflankeerd door creatief-culturele functies, bijvoorbeeld een muziekschool en een leescafé.

Aan het Nieuwe Plein, een drukke verkeersader, komt een woongebouw van twaalf verdiepingen met een stedelijke uitstraling: bakstenen gevels, grote ramen en geluidsluwe loggia’s in een strak gevelstramien. Aan het Coehoorn Park is de bebouwing met drie tot vijf verdiepingen juist laag gehouden. Hier komen bijzondere atelier- en werkwoningen met grote dakterrassen. Aan het binnenhof en het Coehoorn Park krijgen de gebouwen houten, deels begroeide gevels. De groene uitstraling van het binnenterrein wordt versterkt door de weelderige daktuin, die alleen toegankelijk is voor bewoners. Zo ontstaat een levendig en groen binnengebied met doorzichten naar het Coehoorn Park, waar zowel nieuwe bewoners als de bewoners van de galerijflat van profiteren.