Het Nieuwe Universiteitsgebouw

De Boelelaan, Amsterdam, Nederland

De Vrije Universiteit in Amsterdam wilde met Het Nieuwe Universiteitsgebouw een nieuw type onderwijsgebouw realiseren. Het gebouw beoogt, als hart van de vernieuwde campus, een ontmoetingsplek te zijn voor de verschillende ‘bevolkingsgroepen’ van de universiteit, met ruimte voor onderwijs en onderzoek, maar ook voor cultuur en ontspanning. Hoe dat vorm moest krijgen was bij de aanvang van het project nog niet duidelijk; tot op het moment van oplevering stonden het precieze programma, noch alle gebruikers vast. Deze onbestemdheid was een drijvend argument bij het ontwerp dat er op gericht was om opties open te houden en flexibel gebruik mogelijk te maken.

PUBLIEK PLEIN – Centraal in het gebouw ligt een royaal atrium, dat meer stedelijk plein is dan interieur. Rond dit atrium zijn de meest publieke onderdelen gegroepeerd, zoals een café, het studiecentrum en de collegezalen die tevens gebruikt worden als theater of bioscoop. De onderste vier verdiepingen zijn bereikbaar via een serie houten trappen en galerijen. De brede voet van de trap kan ook als podium dienen voor optredens en bijeenkomsten. De college- annex theater- of filmzalen zijn geclusterd in één bouwdeel dat afzonderlijk kan functioneren. Bij voorstellingen fungeert het atrium als foyer. De verlichting kan zo worden aangepast dat alleen het onderste deel van het atrium wordt verlicht waardoor een intiemere sfeer ontstaat.

FLEXIBELE VLOEREN– In Het Nieuwe Universiteitsgebouw zijn Slimline vloeren toegepast. Dit zijn holle vloeren waarin alle installaties (elektra, ventilatie, verwarming) zijn samengebracht in een vloerpakket dat zo dun is dat er een extra verdieping binnen de voorgeschreven bouwhoogte kon worden gerealiseerd. Via een systeem van vloerpotten zijn alle installaties overal te bereiken. Dit maakt het mogelijk om de indeling van elke verdieping te veranderen en aan te passen aan verschillende soorten gebruik.

TOEKOMSTGERICHT – Het Nieuwe Universiteitsgebouw is duurzaam: energiezuinig, voorzien van een groen dak en afgewerkt met natuurlijke materialen als hout en natuursteen. Delen van het gebouw zijn afzonderlijk ontsloten, zodat zij onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren, en aan derden kunnen worden verhuurd. Onder het gebouw is een drielaagse parkeergarage aangelegd die doorloopt onder het naastgelegen kavel, waarop bij groeiende ruimtebehoefte een tweede gebouw kan worden gerealiseerd. Het Nieuwe Universiteitsgebouw heeft een BREEAM Excellent certificaat voor duurzaamheid.