Privacyverklaring

Team V Architectuur B.V., verder genoemd Team V, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Team V, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Team V verstrekt. Team V kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Team V verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Team V uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het afnemen van producten of diensten, het bezoek van onze website, het inschrijven voor een nieuwsbrief of in het kader van de sollicitatieprocedure.

Team V bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Team V verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van Team V worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Team V gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Team V maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Team V bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Team V te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Team V heeft hier geen invloed op.

Team V heeft Google geen toestemming gegeven om via Team V verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@teamv.nl. Team V zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Team V neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Team V verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Team V op via info@teamv.nl. Team V.nl is een website van Team V. Team V is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres:
 Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 
58036814
Telefoon: 
+31(0)20 – 344 95 00
E-mailadres: 
info@teamv.nl