Manifest – de Architect: architecten over klimaat en sociale ongelijkheid

11 januari, 2021

Do Janne is een van de tweeëntwintig architecten die heeft meegedaan aan Manifest van de Architect: ontwerpers bieden hun visie op de kwesties klimaat en sociale ongelijkheid. De opwarming van de aarde, de demografische groei en de uitdijende verstedelijking vormen uitzonderlijke uitdagingen. Zal de groei van de steden gestalte krijgen in aantrekkelijke en duurzame buurten […]

Lees meer