Manifest – de Architect: architecten over klimaat en sociale ongelijkheid

11 januari, 2021

Do Janne is een van de tweeëntwintig architecten die heeft meegedaan aan Manifest van de Architect: ontwerpers bieden hun visie op de kwesties klimaat en sociale ongelijkheid. De opwarming van de aarde, de demografische groei en de uitdijende verstedelijking vormen uitzonderlijke uitdagingen.

Zal de groei van de steden gestalte krijgen in aantrekkelijke en duurzame buurten en wijken? Do Janne is daar niet helemaal gerust op. Ze heeft tien to do’s tien geboden – geformuleerd die voor eigenheid kunnen zorgen.

To do’s tegen de eenheidsworst, vóór een verdichte stad met gemeenschapszin en identiteit:

  1. Bouw (midden)hoog. Om te verdichten binnen de grenzen van de stad is het nodig de hoogte in te gaan. Dat hoeft niet per se met wolkenkrabbers , maar kan ook met middenhoogbouw.
  2. Varieer. Differentieer niet alleen in vorm, maar ook in type. Zorg voor variatie tussen buurten.
  3. Betrek bewoners. Identiteit in de stad hangt nauw samen met de bewoners. Betrek (nieuwe) bewoners en werk samen. Stimuleer bottom up architecture, zoals zelfbouwwoningen, collectief particulier opdrachtgeverschap, woongenootschappen en andere particuliere initiatieven.
  4. Programmeer. Zorg voor evenwichtige spreiding én zinvolle clustering van scholen, cultuur-hubs, buurtwinkels, cafés, huisartsen, muziekscholen, expositieruimten en sport.
  5. Ontwerp publieke ruimte. Maak hoogwaardige publieke ruimte, met blauw, groen en licht. Bied ontwikkelaars bijvoorbeeld extra bouwhoogte aan in ruil voor publieke ruimte.
  6. Bouw duurzaam. Denk aan de toekomst, bouw innovatief, flexibel, klimaatbewust en zet in op sociale duurzaamheid.
  7. Gebruik bestaande kwaliteiten. Hergebruik bestaand vastgoed. De stad heeft al veel gebouwde plekken die kwaliteit of potentie in zich hebben.
  8. Geef kunstenaars een opdracht. In gebouwen of in de openbare ruimte.
  9. Verbind. Met excellente OV-netwerken en multifunctionele stationsgebieden. Leg (ondergrondse) publieke infrastructuur aan voordat je grootschalige woningbouw ontwikkelt. Breek de dominantie van auto’s in het straatbeeld door een goed alternatief te bieden.
  10. Durf grote gebaren te maken. Wees dapper en doorbreek de standaard stedenbouwkundige telmodellen. Bijvoorbeeld met een groot, multifunctioneel gebouwcomplex, met gedurfde architectuur, diversiteit in programma en trotse bewoners als gevolg.

In Manifest vertelt Do Janne uitgebreid over haar visie op meer gelijkheid door wijken met afwisseling tussen hoog-, middelhoog- en laagbouw te realiseren, een pleidoor vóór een verdichte stad met gemeenschapszin en identiteit. Met dé ideale stadswijk volgens Do Janne, getekend door Jan Rothuizen. Manifest is uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Architect: nu werpt het een blik op de komende vijftig jaar. Het boek is hier te bestellen.

Team V Architecture Manifest

Gerelateerde berichten