Geselecteerd voor Het Gelders Huis

5 februari, 2014

Team V Architectuur is geselecteerd voor de vernieuwing van het Gelderse provinciehuis. Op 30 januari werd bekend dat het consortium In Domu Nova B.V., met VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling als penvoerder en Team V als architect, één van de drie geselecteerde partijen is om deel te nemen aan de dialoogfase van de PPS Gelders Huis.

De twee andere geselecteerde partijen zijn:

• Facilicom PPS Het Gelders Huis B.V., met als architect Kraaijvanger;

• Consortium Gelder Gilde met als penvoerder Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling, met als architect De Zwarte Hond.

Naar verwachting wordt eind 2014 een keuze gemaakt voor de realisatie van Het Gelders Huis en kan begin 2015 de bouw beginnen. Eind 2016 moet vervolgens de vernieuwde huisvesting gereed zijn.

Meer info: Provincie Gelderland

Gerelateerde berichten